Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n. „Zakup pługu odśnieżnego.”

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie_ofertowe___zakup_plugu_odsnieznego.pdf

ul. Kolonia IB. 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: zog@rzekun_net, www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 24.11.2021 r.
ZOG.26.8.2021
Zapytanie ofertowe
1. Zamawiający Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411
Rzekuń zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup pługu odśnieżnego".
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego pługu odśnieżnego,
łamanego, typu ciężkiego montowanego do ciągnika rolniczego marki FENDT
Vario 712, przeznaczonego do odśnieżania dróg oraz placów na terenie Gminy
Rzekuń.
Dane techniczne przedmiotu zamówienia:
a) szerokość robocza max./min. 340/280 cm,
b) szerokość transportowa max./min. 350/290 cm,
c) zaczep dostosowany do ciągnika FENDT Vario 712 (TUZ przedni),
d) dwie niezależnie sterowane odkładnice,
e) bezstopniowa hydrauliczna regulacja odkładnicy + pulpit sterowniczy,
f) uchylne lemiesze,
g) zabezpieczenia przeciwnajazdowe w postaci uchylnego lemiesza, zrywanych
Śrub na ramce i hydraulicznego zabezpieczenia przeciążeniowego,
h) hydrauliczny kąt skrętu w prawo i lewo do 300,
i) ciężar maszyny max. 1100 kg.
3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
Proszę o przedstawienie oferty z rozbiciem na ceny netto oraz brutto.
DO oferty naleZy dołączyć dokumentację techniczną, instrukcję obsługi/
eksploatacji oferowanego sprzętu.

Miejsce dostawy: Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411
Rzekuń po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Termin realizacji zamówienia do ZO.12.2021
Okres gwarancji: 24 miesiące.
Dostępny autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Miejsce i termin złożenia ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Zakup pługu
odśnieżnego" w sekretariacie Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń do dnia
02.12.2021 r. godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert:
02.12.2021 r. godz. 1015.
Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 30 dni roboczych, przelewem na
konto.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Hubert Parzych teł. 534-537-000
Prowadzący postępowanie wymaga, aby w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania i wyboru oferty — pług odśnieżny został dostarczony do
Kupującego i był gotowy do pracy. Przedstawiciel Sprzedającego przeszkoli
wytypowanych przez Kupującego pracowników w zakresie prawidłowej obsługi
pługu.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez
podania przyczyn. O fakcie takim wszyscy składający Oferty zostaną
poinformowani.
?0ffis
nnłny

Informacja_o_wyborze_oferty___zakup_plugu_odsnieznego.pdf

ul. Kolonia 13, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, Faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., m•m.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń 08.12.2021 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł na : Zakup pługu
odśnieżnego"
Zapytanie ofertowe nr: ZOG. 26.8.2021 z dnia 02.12.2021 r.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Hurt-Detal „AGRO- METAL"
Jacek Dmochowski
ul. Inwalidów Wojennych 5
07-410 Ostrołęka
zamówienia
jako
Urządzenie przedstawione przez firmę spełnia wszy skie wymagania
Zamawiającego, wyróżnia się jakościowo w stosunku do urządzeń przedstawionych
w pozostałych ofertach. Zakup urządzenia mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację
zadania.
zakl
mgr
Gnłiny
' zo/ek • Czas wytworzenia: 18-05-24 08:43
 • Czas udostępnienia: 18-05-24 08:43

Historia zmian

8175 Dodanie Zakup pługu odśnieżnego z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2