Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n: "Zakup posypywarki piasku i soli do montażu na samochodzie Iveco Daily do 3,5t."Szczegóły w załączniku:

Zapytanie_ofertowe___zakup_posypywarki.pdf

ul. Kolonia IB. 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, Faks 29 643 20 35
e-mail:
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 24.11.2021
ZOG.26.9.2021
Zapytanie ofertowe
1. Zamawiający Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB,
07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup posypywarki piasku
i soli do montażu na samochodzie Iveco Daily do 3,5t”.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej posypywarki piasku
i soli do zamontowania na samochodzie ze skrzynią ładunkową Iveco Daily,
przeznaczonej do zwalczania śliskości dróg oraz placów na terenie Gminy
Rzekuń.
Dane techniczne przedmiotu zamówienia:
a) musi pasować do skrzyni załadunkowej o wymiarach 2800x1900mm pojazdu
Iveco Daily,
b) napęd elektryczny zasilany z własnego akumulatora lub akumulatora pojazdu
ze sterowaniem w kabinie,
c) podajnik materiału ślimakowy lub taśmowy,
d) dysk rozsiewający napędzany silnikiem elektrycznym,
e) szerokość rozsypywania 2 do 4m,
f) regulacja gramatury,
g) regulacja rozrzutu.
3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Proszę o przedstawienia oferty z rozbiciem na ceny netto oraz brutto.
Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną, instrukcję obsługi/
eksploatacji oferowanego sprzętu.

Miejsce dostawy: Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB,
07-411 Rzekuń po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Termin realizacji zamówienia do 23.12.2021
Okres gwarancji: 24 miesiące.
Dostępny autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Zakup posypywarki
piasku i soli do montażu na samochodzie Iveco Daily do 3,5t" w sekretariacie
Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń do dnia
02.12.2021 r. godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert
02.12.2021 r. Godz. 10:45,
Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 30 dni roboczych,
na konto.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Hubert Parzych tel. 534-537-000
przelewem
Prowadzący postępowanie wymaga, aby w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania i wyboru oferty — posypywarka została dostarczona
do Kupującego i była gotowa do pracy. Przedstawiciel Sprzedającego
przeszkoli vtrytypowanych przez Kupującego pracowników w zakresie
prawidłowej obsługi posypywarki.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez
podania przyczyn. O fakcie takim wszyscy składający oferty zostaną
poinformowani.
p»dpiso
Obs

Informacja_o_wyborze_oferty___zakup_posypywarki.pdf

ul. Kolonia IB, 07•411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun_pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń 08, 12.2021 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł na : Zakup posypywarki
piasku i soli do montażu na samochodzie Iveco Daily do 3,5t-.
Zapytanie ofertowe nr: ZOG 26.9.2021 z dnia 02.12_2021 r.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia
jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Hurt-Detal „AGRO- METAL"
Jacek Dmochowski
ul. Inwalidów Wojennych 5
07410 ostrołęka
zakładu
Da Orzo,'ek


 • Czas wytworzenia: 18-05-24 08:24
 • Czas udostępnienia: 18-05-24 08:24

Historia zmian

8176 Dodanie Zakup posypywarki piasku i soli do montażu na samochodzie Iveco Daily do 3,5t z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2