Treść zapytania ofertowego: Zapytanie_ofertowe_ZOG.26.9.2019.pdf

zawiadonienie_o_uniewaznieniu_zapytania_ofertowego.pdf

Rzekuń, 26.06.2019r.
ZOG.26.9.2019
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA
OFERTOWEGO
Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pn.„Wykonanie przecisków oraz wpięć w msc.
Kamianka”
Zamawiający informuje 0 unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego.
Postępowanie unieważnia się, gdyż cena najkorzystniejszej Oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą Zarnawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym zapytaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe
Zamawiającego. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego
przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać
należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.
DYREKTOR
Zakładu Ob
Gm iny
Orzolek


 • Czas wytworzenia: 16-06-24 05:36
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 05:36

Historia zmian

8137 Dodanie Zapytanie ofertowe na:"Wykonanie przecisków oraz wpięć w msc. Kamianka" z 02-08-2023 10:27:47 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2