Rolnicy, ze względu na charakter wykonywanej pracy są szczególnie narażeni na występowanie chorób układu ruchu. Nasilenie dolegliwości bólowych może prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie, a nawet może być przyczyną wypadku przy pracy rolniczej! Wczesne podjęcie leczenia rehabilitacyjnego spowoduje usprawnienie ruchowe, zmniejszy dolegliwości bólowe, a co za tym idzie konieczność stosowania leków przeciwbólowych, może również skutecznie zapobiec lub opóźnić leczenie operacyjne. Rehabilitacja połączona z wypoczynkiem wpłynie na poprawę stanu zdrowia.

Okres oczekiwania na przydział skierowania na wyjazd do Centrum Rehabilitacji Rolników wynosi od 1 do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku, w zależności ośrodka, do którego rolnik jest kierowany.

Okres oczekiwania na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych jest znacznie dłuższy.

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych, bezpłatnych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu Zdroju i Horyńcu Zdroju. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, osoby ubezpieczone na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz osoby posiadające prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji, ze schorzeniami:

 • Narządu ruchu (np. stany pourazowe kości, stawów, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i pozostałych stawów, reumatoidalne zapalenie stawów),
 • Układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, stany po zawałach serca, nadciśnienie tętnicze),
 • Po przebytej chorobie COVID-19 (np. przebyte covidowe śródmiąższowe zapalenie płuc w okresie wydolności oddechowej). Rehabilitacja po COVID-19 może być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu ponownie po 12 miesiącach od odbycia rehabilitacji, a osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłużony zasiłek chorobowy co 6 miesięcy.
W przypadku zainteresowania wyjazdem na rehabilitację należy złożyć Wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę wraz z niezbędnymi wynikami badań i dokumentacją dot. leczenia.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl w zakładce Rehabilitacja lub w placówce KRUS.
Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z załącznikami należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 760-74-20 lub w Placówce Terenowej KRUS w Ostrołęce ul. dr A. Kuklińskiego 3

Promocja_rehabilitacji_2024_-_DO_WYSLANIA.pdf

KRUS zaprasza rolników na bezpłatną
rehabilitację leczniczą
Rolnicy, ze względu na charakter wykonywanej pracy są szczególnie narażeni na
"stępowanie chorób układu ruchu. Nasilenie dolegliwości bólowych może prowadzić do
okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie, a nawet może być przyczyną
"padku przy pracy rolniczej! Wczesne podjęcie leczenia rehabilitacyjnego spowoduje
usprawnienie ruchowe, zmniejszy dolegliwości bólowe, a co za tym idzie konieczność
stosowania leków przeciwbólowych, może również skutecznie zapobiec lub opóźnić leczenie
operacyjne. Rehabilitacja połączona z wypoczynkiem wpłynie na poprawę stanu zdrowia.
Okres oczekiwania na przydział skierowania na wyjazd do Centrum Rehabilitacji Rolników wynosi od
1 do 2 miesięcy od daty złoženia wniosku, w zaležności ośrodka, do którego rolnikjest kierowany.
Okres oczekiwania na rehabilitacje w warunkach ambulatorvinvch jest znacznie dłužszv.
W związku z powyższym:
KRUS zgodnie ze swym ustawow.yrn obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń
Kasy možliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie
21-dniovwch, bezpłatnych tumusów prowadzonych we W/łasnych Centrach Rehabilitacji Rolników
KRUS w Kołobrzegu, Swinoujściu, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu Zdroju i Horyńcu Zdroju.
Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUSI musi spełniać określone
wymogi _
Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym
zakresie, osoby ubezpieczone na wniosek w pełnym zakresie nieprzemvanie co najmniej przez 18
miesięcy przed złoženiem wniosku oraz osoby posiadające prawo do okresowej renty rolniczej z
tytułu niezdolności do pracy, ježeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji, ze
schorzeniami:
Narządu ruchu (np. stany pourazowe kości, stawów, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa
i pozostałych stawów, reumatoidalne zapalenie stawów)
Układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, stany po zawałach serca, nadciśnienie
tętnicze)
Po przebytej chorobie COVID-19 (np. przebyte covidowe śródmiąžszowe zapalenie płuc
w okresie wydolności oddechowej). Rehabilitacja po COVID-19 może być przeprowadzona
po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu ponownie po 12 miesiącach od odbycia
rehabilitacji, a osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłužony zasiłek
chorob0V'ô' co 6 miesięcy.

W przypadku zainteresowania Ujazdem na rehabilitację naležy złožyć Wniosek
o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza
specjalistę wraz z niezbędnymi wynikami badań i dokumentacją dot leczenia.
Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Kasy w zakładce Rehabilitacja
lub w placówce KRUS
Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z załącznikami należy złožyć w najbližszej
Placówce Terenowej KRUS
Szczegółowe informacie można uzyskać pod numerem telefonu 29 760-74-20 lub w Placówce
Terenowei KRUS w Ostrołece ul. dr A. Kuklińskiego 3
Centrum Rehabilitacji Rolników „SASANKA” w Swinoujściu

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: KRUS
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 26-03-24 12:18
 • Czas udostępnienia: 26-03-24 12:18

Historia zmian

10075 Modyfikacja KRUS zaprasza rolników na bezpłatną rehabilitację leczniczą z 26-03-2024 13:08:47 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Pola dodatkowe
10070 Dodanie KRUS zaprasza rolników na bezpłatną rehabilitację leczniczą z 26-03-2024 12:32:28 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2